Usługi

Firma

PL

Narzędzia do zarządzania projektem informatycznym. Part I

W każdym projekcie IT wykorzystuje się narzędzia do zarządzania zadaniami, komunikacji oraz usprawniające prace programistyczne. Głównym celem wykorzystania tych narzędzi jest podniesienie efektywności prac poprzez m.in. usprawnienie komunikacji, minimalizację liczby błędów, kontrolę etapów projektu i harmonogramu, czy też zwiększenie jakości pisanego kodu. W dzisiejszym wpisie skupimy sie na metodologiach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami.

DevsPower Logo
DevsPower

25. sierpień 2022

Projekty IT są niezwykle różnorodne. Istnieje wiele różnic sprawiających, że wymagają one właściwego podejścia do zarządzania nimi, ale istnieje też wiele podobieństw, które sprawiają, że możemy do zarządzania wykorzystać ogólnodostępne narzędzia, jedynie nanosząc specyfikę danego projektu na generalny schemat realizacji projektu.

Zarządzanie projektami ma na celu organizację i optymalizację procesów tworzenia oprogramowania i aplikacji. W przeszłości wiele firm IT nie zdawało sobie sprawy jak duże znaczenie ma zarządzanie projektami. Bywało również, że firmy nie posiadały takich specjalistów jak Project Manager

Zasadniczo firma opierała pracę na programiście lub zespole programistów i kliencie. To oni komunikowali się ze sobą, omawiali wymagania, przepływ pracy itp.

Taka organizacja pracy miała wiele wad, ponieważ programiści musieli radzić sobie z wieloma procesami zamiast wykonywać bezpośrednie zadania. W rezultacie niejednokrotnie stawali w obliczu przeciążenia pracą, niskiej wydajności i przekraczania terminów.

Mimo, że dziś sytuacja jest inna, klienci firm tworzących oprogramowanie nie wiedzą jakie podejście do zarządzania procesem pasuje do ich przypadku najlepiej. Jeśli więc jesteś właścicielem firmy lub startupu, ten wpis jest dla Ciebie, bo zawiera wiele informacji o najpopularniejszych technikach i metodologii zarządzania projektami oraz jakich narzędzi używać w danej metodologii.

Najczęściej używane metodologie zarządzania projektami

Chociaż wymienione poniżej metodologie różnią się stylem pracy i kluczowymi funkcjami, wszystkie koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości rezultatu.

1. AGILE - metoda zwinnego zarządzania projektami

to metodologia projektów informatycznych, która przede wszystkim zapewnia elastyczność. Koncentruje się przede wszystkim na spełnianiu stale zmieniających się wymagań i ciągłym doskonaleniu pracy. Takie podejście do organizacji projektów pozwala podzielić złożony projekt na małe zadania programistyczne i krótkie cykle (sprinty). Na koniec każdego sprintu zespół ponownie ocenia wykonaną pracę i w razie potrzeby ustala nowe priorytety rozwoju w oparciu o wyniki. 

Dzieki metodzie Agile zespół jest zawsze w kontakcie z klientem i jest gotowy do przekazywania raportów o postępach, otrzymywania informacji zwrotnych i spełnienia nowych wymagań. Ponadto klient może aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju, dlatego kontrola projektu wzrasta z powodu częstych spotkań i stałej komunikacji. 

W tej metodzie wykorzystywane są narzędzia, takie jak np. Jira, Trello, które zapewniają przejrzystość każdego procesu roboczego.

2. Metoda Scrum

jest metodologią opartą na Agile, która ma podobne cele, ale różni się od niej silnym skupieniem na pracy zespołowej. Tzw. właściciel produktu jest odpowiedzialny za cały proces tworzenia produktu i wynik końcowy. Ta osoba musi myśleć jak analityk biznesowy, marketer, klient i użytkownik końcowy, aby spełnić wymagania klienta. 

Scrum opiera się na sześciu podstawowych elementach:

 1. Kluczowa jest zasada przejrzystości, kontroli i adaptacji. Zasada przejrzystości oznacza, że ​​każdy uczestnik może swobodnie obserwować każdy proces Scruma. Kontrola projektu polega na uzyskiwaniu informacji zwrotnych i zatwierdzaniu wyników od klienta oraz na korzystaniu ze wspólnej tablicy do organizowania i śledzenia przepływu pracy. Procesy adaptacji obejmują na ogół częste spotkania Scruma, zarządzanie ryzykiem i wprowadzanie zmian w produkcie.

 2. Boks czasowy. Pod koniec każdego sprintu zespół musi wykonać zaplanowaną ilość pracy i przygotować ją do przeglądu przez klienta. Jeśli klient zatwierdzi wyniki, zespół otrzyma dalsze instrukcje dotyczące następnego sprintu.

 3. Scrum koncentruje się na ludziach, ponieważ jakość pracy zależy przede wszystkim od ogólnej wydajności zespołu. Codzienne spotkania pomagają kontrolować postępy zespołu i utrzymywać motywację każdego członka.

 4. Specjaliści sami organizują pracę zespołową. W przypadku, gdy ktoś z jakiegoś powodu opuści zespół, inny członek zespołu lub grupa specjalistów może go zastąpić bez utraty wydajności.

 5. Zespół ustala priorytety dla zadań na podstawie ich wartości biznesowej. Aby spełnić wymagania klienta, zespół musi najpierw zapewnić funkcje o najwyższym priorytecie.

 6. Duże projekty dzielone są na mniejsze zadania. Pomaga to ustalić jasne obowiązki każdego członka zespołu i zdefiniować najbardziej efektywne sposoby wprowadzania zmian.

3. Metoda Kanban

to kolejna popularna platforma Agile, która podkreśla znaczenie ciągłego przepływu pracy, biorąc pod uwagę pojemność zespołu i przejrzystość procesów między jego członkami. 

Podstawowym narzędziem jest tutaj tablica Kanban - przestrzeń, w której zespoły i klient mogą zobaczyć postępy w zadaniach. 

Zasady Kanban w procesie rozwoju produktu są następujące:

 • Lista procesów pracy, kolumn i linii na tablicy Kanban. Elementy te obejmują cały zakres prac, który należy wykonać. Pozwalają również sprawdzić status zadań i postęp każdego specjalisty w projekcie.

 • Limity produkcji w toku (Work In Progress) określają ilość pracy, którą zespół może wykonać na podstawie jego zdolności.

 • Organizacja zadań Kanban pozwala zespołowi na ciągłe rozwijanie, testowanie i dostarczanie nowych funkcjonalności.

4. Programowanie ekstremalne (XP)

to metodologia, która koncentruje się na poprawie jakości oprogramowania i zwiększeniu reakcji na zmiany wymagań. Zasadniczo XP oznacza tradycyjne praktyki opracowywania oprogramowania, z tym wyjątkiem, że są one przenoszone na ekstremalne poziomy pod względem szybkości realizacji zadań. Ekstremalne programowanie ma na celu zmniejszenie kosztów i innych zasobów związanych z programowaniem poprzez wyeliminowanie nieproduktywnych działań i skrócenie cykli programowania.

Najważniejszą techniką jest tutaj programowanie w paracch, co oznacza, że ​​dwóch programistów pracuje razem na tym samym komputerze. Jeden z nich pisze kod, a drugi sprawdza każdy ciąg kodu, gdy tylko będzie gotowy. Po pewnym czasie zamieniają role, aby zwiększyć produktywność i jakość kodu.

5. Lean Software Development (LSD)

zawiera wszystkie podstawowe zasady Agile. Jednak najbardziej charakterystyczne cechy Lean koncentrują się na następujących zasadach:

 • Wszystko, co nie ma wartości dla klienta i użytkowników jest uważane za marnotrawstwo. Mogą to być dodatkowe funkcje, które nie zostały omówione, opóźnienia, usterki, itp.

 • Podejmowanie decyzji tak późno, jak to możliwe. Zespół musi podejmować decyzje na podstawie bieżących wyników, a nie założeń lub prognoz.

 • Dostarczamy tak szybko, jak to możliwe. Ta zasada dotyczy posiadania odpowiednich ludzi w zespole, prostoty wymagań i rozwiązań technicznych, jakości budynku itp.

6. Waterfall

to tradycyjne podejście do zarządzania projektami. Jak sama nazwa wskazuje, proces rozwoju musi przebiegać jak wodospad, a wszystkie etapy należy wykonać w ściśle określonej kolejności. Ogólna lista procesów Waterfall obejmuje analizę wymagań, projektowanie, wdrażanie, sprawdzanie poprawności i konserwację oprogramowania.

Główne zasady Waterfall to:

 • wymagania i zależności muszą zostać ustalone przed rozpoczęciem procesu programowania,

 • kierownictwo musi mieć metryki i dokumentację,

 • jakość powinna mieć wyższy priorytet niż szybkość,

 • następny etap nie może się rozpocząć, dopóki wszystkie zadania na określonym etapie projektu nie zostaną zakończone,

Jak wybrać odpowiednią metodologię?

Mimo, że wymienione metody różnią się od siebie, zostały opracowane w celu zapewnienia wysokiej jakości projektów poprzez obniżenie kosztów rozwoju, efektywne zarządzanie zasobami, zmniejszenie ryzyka itp. Wybór metody zależy od projektu i priorytetów klienta.

Dlatego klient i projekt menadżer powinni pamiętać o dwóch punktach:

 • Ocenie projektu. Tutaj ważne są pytania takie jak „Jaka jest wielkość projektu?”, „Jak skomplikowany jest?”, „Czy będą jakieś zmiany lub eksperymenty?”.  Musimy jasno na nie odpowiedzieći przed rozpoczęciem projektu.

 • Określeniu priorytetów. Podczas gdy niektóre modele PM koncentrują się na procesach, zadaniach i ryzykach, inne koncentrują się na ludziach, pracy zespołowej, zasobach i wydajności. Zdecyduj, co jest dla Ciebie najważniejsze.

PODSUMOWANIE

Niezależnie od wybranej metodologii zarządzania projektem informatycznym, ważny jest dobór odpowiednich narzędzi. W kolejnym wpisie przedstawiamy ich listę usystematyzowaną w zależności od celów jakim służą.

Mozna powiedzieć, że nie ma dwóch identycznych projektów informatycznych, dlatego wybór najodpowiedniejszej metodyki i narzędzi nie jest łatwy. Ponieważ specjaliści DevsPower pracują nad różnymi rodzajami, rozmiarami i złożonością projektów, postanowiliśmy stosować takie kombinacje metod, które pozwalają nam osiągnąć najwyższą wydajność.

Naszym celem jest docenienie przez naszych klientów za zaangażowanie i wysoką jakość naszej pracy.

SKONTAKTUJ SIE

Masz jakieś pytania?

Oprogramowanie dedykowane nie ma przed nami tajemnic. Jeśli potrzebujesz zaufanego kontrahenta - napisz do nas

Natychmiast się z Tobą skontaktujemy

© DevsPower. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kiedy odwiedzasz lub wchodzisz w interakcję z naszymi witrynami internetowymi, usługami lub narzędziami, my lub nasi autoryzowani usługodawcy możemy używać plików cookie do przechowywania informacji, aby pomóc Ci zapewnić lepsze, szybsze i bezpieczniejsze doświadczenie oraz w celach marketingowych